+420 777 591 935
Logo

Podmínky

Doba nástupu je vždy v sobotu mezi 14. a 16. hodinou, není-li domluveno jinak. Objekt musí být vyklizen nejpozději do 10. hodiny v den odjezdu. Návštěvníci převezmou objekt od určené osoby v bezvadném stavu a budou obeznámeni se všemi elektrickými spotřebiči a jejich ovládáním. Na případné nedostatky je nutné upozornit ihned při přebírání objektu. Při přebírání bude sepsán stav elektroměru a spotřebovanou energii rekreant uhradí po ukončení pobytu (ceny viz Ceník) a zároveň bude účtován rekreační poplatek dle platné vyhlášky. Uhrazením zálohy ve výši 50 % (není-li domluveno jinak) návštěvník stvrzuje souhlas s podmínkami ubytování. Od složení zálohy je mu rezervace potvrzena a objednávka akceptována.

Po ukončení pobytu rekreant předá objekt dohodnuté osobě ve stavu, ve kterém ho přebral. Pokud nebude objekt uklizen tak, jak byl předán, vyhrazuje si majitel objektu právo na vyúčtování úklidu ve výši 1000,- Kč.

Uvedené ceny v ceníku platí pro max. 9 osob. Za každou další osobu bude doúčtována částka  100,- Kč na den, za dítě 50,- Kč na den.

Zároveň uvedený ceník je platný pro týdenní turnusy, v případě sjednání kratší doby pobytu bude účtována denní částka o 200,- Kč na den vyšší než je stanovena v ceníku.

VÍKENDOVÉ POBYTY NEREALIZUJEME, KROMĚ PRODLOUŽENÝCH. MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU JE 3 DNY